Raudaskalan myyntipaikat 


7.6 ma Karstula toripäivä klo 9-16

8.6 ti Virrat toripäivä klo 9-16

9. 6 ke Keuruu toripäivä klo 9-15

10.6 to Mänttä toripäivä klo 9-15